Brandwica

Grażyna Młodożeniec – sołtys od 2007 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej: Krzysztof Hoefler, Paweł Karnat, Agata Piłat, Piotr Sikora, Grażyna Młodożeniec

Liczba mieszkańców: 596 osób

Zasoby sołectwa: położenie blisko drogi wojewódzkiej

W skład Rady Sołeckiej kadencji 2011-2015 wchodzili:
Katarzyna Bełzak-Paul, Zdzisław Herdzik, Mieczysław Kołodziej, Jadwiga Magdziarz, Czesław Paleń

Sołectwo Brandwica działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem wieś Brandwica bez przysiółka Bąków.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email