Rada Gminy

Rada Gminy Pysznica kadencja 2018-2023

Krzysztof Skrzypek – Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Cholewiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zenon Sagan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Karolina Bąk
Marek Bis
Jacek Dybka
Janusz Gajda
Krzysztof Haliniak
Kamil Kuśmider
Aleksandra Kuziora
Tomasz Oprych
Andrzej Szawara
Rafał Tofil
Artur Trzuskot

Rada Gminy Pysznica kadencja 2014-2018

Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Paluch – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Młodożeniec – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Kazimierz Tofil
Kazimierz Butryn
Cecylia Torba
Andrzej Herdzik
Łukasz Bajgierowicz
Kamil Kuśmider
Bogusław Drąg
Witold Pietroniec
Andrzej Szawara
Krzysztof Skrzypek
Bogdan Loc
Czesław Pyz

 

Rada Gminy Pysznica kadencja 2010-2014

Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy
Jolana Powęska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Andrzej Herdzik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Butryn
Rafał Tofil
Czesław Pyz
Elżbieta Świeca
Wiesław Miklus
Maria Kowalik
Witold Pietroniec
Wiesław Ludyjan
Grażyna Młodożeniec
Cecylia Torba
Łukasz Bajgierowicz
Kazimierz Tofil

 

Rada Gminy Pysznica kadencja 2006 -2010

Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Pyz – Wiceprzewodniczący
Zbigniew Cholewiński – Wiceprzewodniczący
Monika Dziuba
Marek Bąk
Andrzej Herdzik
Kazimierz Butryn
Jolanta Powęska
Bogdan Dziuba
Stanisław Paleń
Edward Laba
Elżbieta Paluch
Józef Kuziora
Elżbieta Świeca
Maria Kowalik

Print Friendly, PDF & Email