Rada Gminy

Rada Gminy Pysznica kadencja 2014-2018 Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Paluch – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Grażyna Młodożeniec – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kazimierz Tofil Kazimierz Butryn Cecylia Torba Andrzej Herdzik Łukasz Bajgierowicz Kamil Kuśmider Bogusław Drąg Witold Pietroniec Andrzej czytaj więcej

Skarbnik Gminy

Skarbnikiem Gminy Pysznica od 1 maja 2018 r. jest Pani Elżbieta Śliwińska, która została powołana na to stanowisko Uchwałą Nr XLII/264/2018 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Kontakt: tel. 15 841 04 77

Strona 2 z 212