Rada Gminy

Rada Gminy Pysznica kadencja 2018-2023 Krzysztof Skrzypek – Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Cholewiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zenon Sagan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Karolina Bąk Marek Bis Jacek Dybka Janusz Gajda Krzysztof Haliniak Kamil Kuśmider Aleksandra Kuziora Tomasz Oprych Andrzej czytaj więcej

Skarbnik Gminy

Skarbnikiem Gminy Pysznica od 1 maja 2018 r. jest Pani Elżbieta Śliwińska, która została powołana na to stanowisko Uchwałą Nr XLII/264/2018 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Kontakt: tel. 15 841 04 77

Strona 2 z 212