Pozyskane środki z Unii Europejskiej

Mapa dotacji [zobacz]

2017 r.

Projekt: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w porozumieniu z miastem Stalowa Wola i Nisko oraz gminą Zaleszany.

2017-2018 r.

Projekt „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

2018 r.

Projekt: „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica” [zobacz]

Projekt „Przedszkole Pod Wesołym Słonikiem” [zobacz]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2018 r.

Operacja pn. „Rozwój Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja pn. „Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystania” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Print Friendly, PDF & Email