Pozyskane środki z Unii Europejskiej

Mapa dotacji [zobacz]

2017 r.

Projekt: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w porozumieniu z miastem Stalowa Wola i Nisko oraz gminą Zaleszany.

2017-2018 r.

Projekt „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

2018 r.

Projekt: „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica” [zobacz]

Projekt „Przedszkole Pod Wesołym Słonikiem” [zobacz]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2018 r.

Operacja pn. „Rozwój Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja pn. „Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystania” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2019 r.

Gmina Pysznica 26 marca 2019 roku podpisała umowę z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację projektu „e-Gmina Pysznica 2019”. Wysokość grantu to 149 942,00 zł. Realizacja projektu obejmuje przeszkolenie 276 mieszkańców gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększające umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.

Szkolenia prowadzone będą w ramach następujących modułów tematycznych:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

Szczegóły [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email