Ks. Andrzej Sekulski

Ks. Andrzej Sekulski

Dzieciństwo i młodość

Ks. Andrzej Sekulski urodził się 10 października 1934 r. w Rudniku nad Sanem, tam też ukończył w 1953 r. liceum ogólnokształcące. Po odbyciu w latach 1953-1959 studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, dnia 5 czerwca 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Bardy.

Praca duszpasterska

Jako wikariusz pracował w Trześni, Pysznicy, Jaśle, Dukli, Strzyżowie i ponownie w Pysznicy. Proboszczem w Kłyżowie został w 1974 r. Dzieło jego życia – przy współpracy z parafianami – to utworzenie i zorganizowanie parafii, wybudowanie kościoła, plebanii, utworzenie pięknego cmentarza.
Mimo wprowadzenia stanu wojennego, różnego rodzaju szykan i represji ze strony ówczesnych władz ks. Andrzej Sekulski potrafił nieugięcie tworzyć nową parafię i kontynuował potrzebne do tego inwestycje. Dzięki staraniom ks. Andrzeja Sekulskiego kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maksymiliana Kolbe z każdym rokiem zyskiwał kolejne elementy wyposażenia: organy elektronowe, witraże, oraz barwną i artystyczną polichromię.
Ks. Andrzej Sekulski przez długie lata swojej pracy w Kłyżowie inspirował i organizował społeczność lokalną. Z jego inicjatywy w latach 80-tych doszło do telefonizacji Kłyżowa i przysiółków. Zachęcał także miejscową ludność do gazyfikacji i budowania sieci wodociągowej. Nieobca była ks. Andrzejowi Sekulskiemu działalność patriotyczna. W latach 80-tych nie zważając na grożące mu niebezpieczeństwa, udzielał na terenie parafii schronienia podziemnej drukarni Solidarności Ziemi Sandomierskiej. Ks. Andrzej Sekulski jako duszpasterz i nauczyciel religii miał ogromny wpływ na wychowanie w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji wielu pokoleń mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Dzięki Jego zaangażowaniu doszło do ufundowania i uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej Józefa Zyburę – długoletniego i zasłużonego kierownika szkoły w Kłyżowie. Był współinicjatorem nadana miejscowej szkole imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadził od samego początku kronikę parafii. Opracował monografię miejscowości i parafii Kłyżów, której początki sięgają czasów piastowskich – „Nasza Mała Ojczyzna Kłyżów”. Od 1997 roku ks. Andrzej Sekulski jest kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli. Ks. kanonik Andrzej Sekulski od 55 lat jako kapłan prowadzi ludzi do Bożej owczarni.
W dniu nadania tytułu 30 czerwca 2014 r. Pan Tadeusz Bąk – Wójt Gminy mówił: „W imieniu samorządu gminy Pysznica pragnę wyrazić słowa wdzięczności za te wszystkie lata pracy duszpasterskiej. Dziękuję za wielka odwagę, bezkompromisowość i cierpliwość w tworzeniu parafii w Kłyżowie. Tutaj wszędzie widać kapłańskie serce, pracowite ręce i ojcowską troskę. Jan Paweł II powiedział : „Światu potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię jak Chrystus, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe, którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą.” Taka osobą jest ks. kanonik Andrzej Sekulski – i za to należą mu się najszczersze podziękowania”.

Ks. Andrzej Sekulski zmarł 7 października 2014 r. i został pochowany na cmentarzu w Kłyżowie.

Print Friendly, PDF & Email