Kontakt

INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z GMINĄ PYSZNICA

Urząd Gminy w Pysznicy
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica

Sekretariat, pok. nr 24, tel. 15 841 00 04, fax 15 841 00 17 e-mail: ug@pysznica.pl
Wójt Gminy, pok. nr 24, tel. 15 841 00 04, e-mail: ug@pysznica.pl
Zastępca Wójta, pok. nr 24, tel. 15 841 00 04, e-mail: ug@pysznica.pl
Obsługa organów gminy, BIP pok. nr 30, tel. 15 841 00 18 e-mail: biuro.rady@pysznica.pl
Skarbnik gminy, pok. nr 21, tel. 15 841 04 77, e-mail: skarbnik@pysznica.pl
Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi pok. nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: awojtala@pysznica.pl
Księgowość budżetowa, pok. nr 28, tel. 15 841 09 36, e-mail: ksiegowosc@pysznica.pl
Księgowość budżetowa, pok. nr 29, tel. 15 841 00 25, e-mail: ksiegowosc@pysznica.pl
Sekretarz gminy, pok. nr 22, tel. 15 841 00 86, e-mail: sekretarz@pysznica.pl
Planowanie przestrzenne, pok. nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: planowanie@pysznica.pl
Zamówienia publiczne, pok. nr 23, tel. 15 841 01 98, e-mail: zamowienia@pysznica.pl
Infrastruktura techniczna, pok. nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: infrastruktura@pysznica.pl
Podatki i opłaty lokalne, pok. nr 1 i 2 , tel. 15 841 00 47, e-mail: podatki@pysznica.pl
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pok. nr 3, tel. 15 841 00 24, e-mail: gok@pysznica.pl
Promocja gminy, pok. nr 27, tel. 15 841 01 03, e-mail: promocja@pysznica.pl
Inwestycje, pok. nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: inwestycje@pysznica.pl
Ochrona środowiska, pok. nr 26, tel. 15 841 01 32, e-mail: srodowisko@pysznica.pl
Kadry i sprawy społeczne, pok. nr 33, tel. 15 841 01 36, e-mail: kadry@pysznica.pl
Zarządzanie kryzysowe, OC, sprawy obronne pok. nr 8, tel. 15 841 01 13, e-mail: gczk@pysznica.pl
Sprawy informatyczne pok. nr 8, tel. 15 841 01 13, informatyk.ug@pysznica.pl, e-mail: msalach@pysznica.pl

Radca prawny pok. nr 20, tel.: 15 814 21 11

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pysznicy
ul. Wolności 322, pok. nr 8, tel. 15 841 00 04, 15 841 01 13, fax. 15 841 00 17, e-mail: gczk@pysznica.pl

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Pysznicy: iod@pysznica.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Pysznicy
ul. Wolności 322, pok. nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: usc@pysznica.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy
Pysznica, ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
tel. 15 841 01 03, e-mail: gkrpa@pysznica.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy
ul. Wolności 295, tel. 15 841 00 08, e-mail: gzk@pysznica.pl

Dom Kultury w Pysznicy
ul. Wolności 322, tel. 15 841 00 48, e-mail: dk@pysznica.pl, www.dk.pysznica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Pysznica
ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica
kierownik OPS – Teresa Kudłacik, tel. 15 642 52 65,
sekretariat – Stanisław Paleń, tel. 15 642 75 99, e-mail: opspysznica@gmail.com
świadczenia rodzinne, tel. 15 642 52 32,
księgowość, tel. 15 642 52 39,
pracownicy socjalni:
Elżbieta Paluch, tel. 15 642 52 11, 786 024 413
Małgorzata Maślach, tel. 786 024 411
Marta Krajewska, tel. 15 642 58 38, 786 024 416
Anna Herdzik, tel. 15 642 58 38, 786 024 416
Aneta Sagan, tel. 15 642 58 38, 786 024 416
asystent rodziny tel. 698 406 737
Telefon zaufania: 734 454 444
www.pysznica.e-ops.pl

Gminna Biblioteka Publiczna Pysznica
ul. Wolności 259, tel. 15 841 00 05, e-mail: biblioteka@pysznica.pl
www.biblioteka.pysznica.pl

Filie: Jastkowice ul. Armii Krajowej 18, tel. 15 841 03 13
Kłyżów ul. Mickiewicza 46, tel. 15 841 07 48

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy
ul. Wolności 277, tel. 15 841 00 13, e-mail: gzosp@pysznica.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
ul. Sportowa 1, tel. 15 814 40 67 (sekretariat), 15 814 40 68 (kuchnia)
e-mail: szpysznica@o2.pl
www.szkola.pysznica.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. AK w Jastkowicach
ul. Mickiewicza 1, tel. 15 841 03 11, e-mail: sekretariat@zsjastkowice.pl
www.zsjastkowice.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie
ul. Mickiewicza 70, tel. 15 841 07 46, e-mail: zs.klyzow@pysznica.pl
www.zsklyzow.szkolnastrona.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach
ul. Nowa 15, tel. 15 841 07 47, e-mail: psp.krzaki@pysznica.pl
www.pspkrzaki.szkolna.net

Przedszkole Pysznica
ul. Wolności 295, tel. 15 841 00 34, e-mail: przedszkole@pysznica.pl
www.przedszkole.edupage.pl

INNE PODMIOTY

Posterunek Policji w Pysznicy
Pysznica, ul. Wolności 275, tel. 15 877 33 72

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie
tel. 15 841 06 94

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Pysznica, ul. Wolności 297, tel. 15 841 00 27
www.parafiapysznica.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
Jastkowice ul. Armii Krajowej 36, tel. 15 841 03 12
www.parafiajastkowice.pysznica.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe
Kłyżów, ul. Mickiewicza 38, tel. 726 600 106, www.parafiaklyzow.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Krzaki, ul. Nowa 20, tel. 15 841 07 13, www.krzaki.parafialnastrona.pl

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek
Pysznica, ul. Wolności 301, tel. 15 841 00 74

Wspólnota Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego
Jastkowice, ul. Ruda 8, e-mail: siostry.ruda@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email