PRZEDSZKOLE W PYSZNICY SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW I DZIECI DO udziału w Konkursie Fotograficznym PT. „ RODZINNE WAKACJE W OBIEKTYWIE”

ORGANIZATOR: PRZEDSZKOLE W PYSZNICY
1.CELE KONKURSU
1.Kształtowanie postaw rodzinnych przez uczestnictwo w konkursie.
2.Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania piękna wakacyjnych podróży z rodziną.
3.Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej.
4.Kształtowanie właściwych postaw w rodzinie.

  1. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców.
  2. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z rodziną.
  3. Warunki uczestnictwa:
    Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie 2 zdjęć w formacie 21×15, przedstawiających rodzinę na wakacjach w otoczeniu ciekawych miejsc np. rodzina na tle ciekawego krajobrazu, pięknego miejsca, rodzina na wakacjach podczas spędzania czasu w formie aktywnej np. rower, kajak, łódka, zabawy nad wodą, wycieczki w góry, zwiedzanie ciekawych miejsc itp. Zdjęcie powinno mieć umieszczony na odwrocie tytuł, imię i nazwisko, wiek, szkoła lub przedszkole i klasa oraz płytę CD z zapisanymi zdjęciami. Zdjęcia składamy w Przedszkolu w Pysznicy u koordynatora konkursu w podpisanej kopercie wraz ze zgodą rodzica na publikacje zdjęć na stronie internetowej i poza placówką.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców ze szkół z terenu Gminy Pysznica oraz z Przedszkola w Pysznicy i Brandwicy.
  5. Prace składamy do 13 września 2019 r w Przedszkolu w Pysznicy.
  6. Ocena prac i nagrody:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych zdjęć laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystości Święta Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu w Pysznicy, dokładna data i godzina będzie podana na zaproszeniu dla zwycięzców konkursu.
  2. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody i dyplomy. Zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym.! KOORDYNATOR : Anna Małek
Print Friendly, PDF & Email