Stanowiska samodzielne

Małgorzata Galczak – radca prawny
pokój nr 3, tel. 15 841 21 11

Do zadań radcy prawnego, działającego zgodnie z ustawą o radcach prawnych, należy w szczególności:
– opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady rady;
– obsługa prawna Wójta i doradztwo prawne na rzecz poszczególnych stanowisk pracy;
– wykonywanie zastępstwa sadowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
– przygotowywanie gminnych aktów prawnych;
– udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych;
– wydawanie opinii prawnych;
– opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę;
– kontrola stosowania przepisów kpa i innych przepisów prawa przez pracowników urzędu gminy;
– udzielanie pomocy prawnej kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

Mateusz Wiśniewski – stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych
pokój nr 8, tel. 15 841 01 13, e-mail: gczk@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy:
– kwalifikacja wojskowa;
– prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej;
– prowadzenie spraw spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy;
– prowadzenie kancelarii tajnej.

Print Friendly, PDF & Email