Referat Finansów i Budżetu

Osobą kierująca referatem jest Grażyna Ożga – Skarbnik Gminy pokój nr 21, tel. 15 841 04 77, e-mail: skarbnik@pysznica.pl 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. a w szczególności:  sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu Gminy,  kontrasygnowanie czynności prawnych czytaj więcej

Referat Organizacyjny

Osobą kierującą referatem jest Marta Pawleniak – Sekretarz Gminy pokój nr 22, tel.: 15 841 00 04, e-mail: sekretarz@pysznica.pl 1. Sekretarz Gminy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w tym zadania kierownika administracyjnego Urzędu Gminy. 2. Sekretarz prowadzenie spraw Gminy czytaj więcej