Referat Organizacyjny

Osobą kierującą referatem jest Sekretarz Gminy Stanisław Paleń pokój nr 31, tel.: 15 841 00 86, e-mail: sekretarz@pysznica.pl Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności: wykonywanie zadań kierownika administracyjnego urzędu,w tym: prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu, opracowywanie zakresów czytaj więcej

Referat Spraw Obywatelskich

Izabela Kowalik – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: usc@pysznica.pl, e-mail: ikowalik@pysznica.pl Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności: •    przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawie prawo czytaj więcej