Referat Organizacyjny

Osobą kierującą referatem jest Sekretarz Gminy Stanisław Paleń pokój nr 31, tel.: 15 841 00 86, e-mail: sekretarz@pysznica.pl Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności: wykonywanie zadań kierownika administracyjnego urzędu,w tym: prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu, opracowywanie zakresów czytaj więcej