Referat Organizacyjny

Osobą kierującą referatem jest Sekretarz Gminy pokój nr …, tel.: …………, e-mail: ………………. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności: wykonywanie zadań kierownika administracyjnego urzędu,w tym: prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu, opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk, opracowywanie czytaj więcej