PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie

Misją naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnego rozwoju osobowego, do odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć w zgodzie z samym sobą, z innymi i dla innych.
W czerwcu 2002 r., u progu trzeciego tysiąclecia w hołdzie za świadectwo wiary i miłości do ojczyzny, dla upamiętnienia roku Prymasa Tysiąclecia Szkole Podstawowej w Kłyżowie nadano imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie podejmujemy działania, w kierunku nadania imienia kardynała Gimnazjum Publicznemu. Każdego roku szkolnego wybraną myśl  Patrona, jego przesłanie wdrażamy w koncepcję pracy dydaktyczno – wychowawczej, którą określa misja szkoły.
14 października 2014 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej.
Warte podkreślenia jest ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem szkolnym, czego efektem są czołowe miejsca naszych uczniów w licznych zawodach i konkursach sportowych na różnych szczeblach.

NASZA SZKOŁA – NASZ KAPITAŁ!
Liczba uczniów – 161
– oddział przedszkolny – 25
– szkoła podstawowa – 81
– gimnazjum – 55
Liczba nauczycieli – 30
Liczba pracowników niepedagogicznych – 8

72% zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, 17% mianowani i 10% kontraktowi;
70% nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalności;
6 nauczycieli otrzymało wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Obecne warunki lokalowe i wyposażenie szkoły:
11 sal lekcyjnych (4 z tablicami interaktywnymi);
2 pracownie komputerowe;
1 pracownia językowa, wyposażona w nowoczesne meble, laptop, tablicę interaktywną i projektor (pozyskane w ramach projektu unijnego)
Hala sportowa wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt sportowy;
Siłownia;
Gabinet i magazyn nauczycieli W –F;
Przebieralnie na lekcje W –F, kabiny prysznicowe;
Biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji;
Świetlica szkolna;
Stołówka szkolna;
Nowocześnie wyposażona kuchnia;
Gabinet pielęgniarki szkolnej;
Gabinet pedagoga szkolnego;
Szatnia;
Toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopców, przy sali gimnastycznej;
Kompleks boisk;
Plac zabaw dla dzieci.

W szkole działa monitoring zwiększający bezpieczeństwo uczniów.

ZNACZĄCE CERTYFIKATY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY:
Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
Szkoła bez Przemocy
Certyfikat  „Lepsza Szkoła” wydawnictwa GWO

Jesteśmy szkołą oferującą pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szerokim zakresie.Dysponujemy kadrą specjalistów zaspokajających specjalne i specyficzne potrzeby uczniów. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych prowadzimy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne.
W szkole prowadzimy również zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: koło humanistyczne, koło matematyczno –przyrodnicze, koło języka angielskiego, chór szkolny, zajęcia rekreacyjno –sportowe, zajęcia orgiami.
Ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą się klocki edukacyjne, które pozyskaliśmy w ramach projektu unijnego.

JESTEM DUMNY, JESTEM STĄD, TU MOJA MAŁA OJCZYZNA…
Realizując Program Wychowawczy Szkoły staramy się kształtować w naszych uczniach postawy obywatelskie i patriotyczne, dbając jednocześnie, by uczniowie mieli poczucie przynależności do Kłyżowa, swojej „ małej ojczyzny”.
W ramach edukacji regionalnej  nasi uczniowie :
Realizują projekty edukacyjne;
Przedstawiają  Jasełka;
Biorą udział w warsztatach artystycznych, podczas których wykonują ozdoby świąteczne;
Organizują wystawy swoich prac;
Biorą udział w licznych konkursach m.in. na szopkę i kartkę bożonarodzeniową, palmę i koszyczek wielkanocny;
Szkoła organizuje uroczystości środowiskowe  np. Dzień Matki i Ojca,  Dzień Babci i Dziadka, Dzień Strażaka,  które służą  promocji szkoły i talentów uczniowskich w środowisku lokalnym.

W grudniu 2013 r. otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia Zespołu Szkół w Kłyżowie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Od tej pory podejmujemy szereg działań zachęcających uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia:
Wdrażamy programy edukacyjno – profilaktyczne np. „Trzymaj Formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź własciwe rozwiazanie”, „Stop dopoalaczom”;
Uczniowie objęci są programami „Mleko w szkole”” i „Owoce w szkole”,
Inicjujemy szereg akcji  i kampanii np. „Festiwal soków”, „Olimpiada zdrowia”, „Nowalijki w modzie”, „Wiosenna recepta na zdrowie”,  „Sportowiec roku”
Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach np. „Śniadanie daje moc”
Organizujemy rajdy rowerowe po najbliższej okolicy, wyjazdy na pływalnie
Organizujemy apele i konkursy o tematyce zdrowotnej.

Samorządy Uczniowskie działające przy szkole podstawowej i gimnazjum  inicjują  szereg akcji  i działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. Nasi uczniowie biorą udział w akcjach: „Nakręć się na pomaganie”,  „Góra  Grosza” , zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy . Zespół Szkół w Kłyżowie objął  duchową  adopcją Roxanę –dziewczynkę z Ekwadoru. Pomysłodawcą był absolwent naszej szkoły ksiądz misjonarz Wiesław Podgórski. Spotkania z tym niezwykłym gościem stały się tradycją naszej szkoły.

Na uwagę zasługują przygotowywane z wielką starannością uroczystości środowiskowe z okazji rocznic ważnych świąt narodowych.

Na zakończenie – garść informacji o największych sukcesach naszych uczniów na przestrzeni dwóch ostatnich lat:
Rok szkolny 2013/2014
Uczniowie  klas II i III edukacji wczesnoszkolnej z powodzeniem brali udział  w gminnych i powiatowych konkursach matematycznych i ortograficznych. W Gminnym Konkursie Ortograficznym  dla uczniów klas III uczeń Daniel Dybka zajął I miejsce, Jaromir Tkacz zajął miejsce II, Anna Pięta miejsce III. Do powiatu jako jedyny   z gminy zakwalifikował się Daniel Dybka i zajął tam miejsce III.
W Gminnym Konkursie Matematycznym w kategorii klas II Adam Smosna zajął I miejsce i zakwalifikował się do etapu powiatowego. Zdobył tam wyróżnienie. W kategorii uczniów klas III Daniel Dybka zdobył I miejsce, Filip Marchut – II miejsce, Jaromir Tkacz –III miejsce. Wszyscy uczniowie zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Daniel Dybka w etapie powiatowym zajął I miejsce, Filip Marchut –II miejsce, Jaromir Tkacz zaś – wyróżnienie.
Także starsi uczniowie naszej szkoły odnosili znaczące sukcesy.
Mikołaj Marchut – uczeń klasy V szkoły podstawowej zajął I miejsce w VI Powiatowym Konkursie „Matematyczna Sztafeta Klas V”.
W  Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, uczniowie szkoły podstawowej zajęli II miejsce, zaś gimnazjum I miejsce.
Drużyna naszego gimnazjum w składzie Daniel Bis, Oskar Krawczyk, Jakub Pawleniak zajęła IV miejsce w XXXVI Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Jan Pietroniec, uczeń klasy II gimnazjum został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu z fizyki „Galileo 2014”.
2 uczennice kl. I gimnazjum: Paulina Chyła i Aleksandra Tęcza odniosły sukces w Powiatowym Konkursie Literackim „Gdy słowa dojrzewają”, zajmując III miejsce i wyróżnienie.
Agata Krzal z klasy IV zajęła I miejsce,  Wiktoria Maślach II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej.
Jadwiga Drąg z klasy I  i Wiktoria Maślach z klasy II edukacji wczesnoszkolnej reprezentowały szkołę w Powiatowym Konkursie Tematycznej Piosenki Anglojęzycznej „ALL  I Want For Christmas…”, gdzie zajęły II miejsce.

Osiągnięcia sportowe uczniów:
•    III miejsce w eliminacjach  gminnych IV Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska w kat. 10 – 11 lat chłopców
•    II miejsce w eliminacjach gminnych IV Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska w kat. 10 – 11 lat dziewcząt
•    II miejsce w Gminnym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pysznica w kat. dziewcząt rocz. 2004 i młodsze
•    III miejsce w Gminnym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pysznica w kat. chłopców rocz. 2004 i młodsze
•    I miejsce w eliminacjach  gminnych IV Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska w kat. 12 -13 lat chłopców
•    II miejsce w eliminacjach  gminnych IV Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska w kat. 12 -13 lat dziewcząt
•    II miejsce w Gminnym Turnieju w unihokeju dziewcząt
•    II miejsce w Gminnym Turnieju w unihokeju chłopców
•    II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w unihokeju dziewcząt
•    III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w unihokeju chłopców
•    II miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w piłce ręcznej dziewcząt
•    II miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w piłce halowej dziewcząt
•    II miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w piłce halowej chłopców
•    I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w tenisie stołowym

I semestr roku szkolnego 2014/2015
•    Jadwiga Drąg  kl. I – I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów w Pradze,  I miejsce w eliminacjach miejskich Konkursu „Literatura dla dzieci”, I miejsce w eliminacjach rejonowych tego samego konkursu „Czasem słońce, czasem deszcz”, II miejsce w VIII Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie”
•    Wiktoria Maślach  kl. III – I miejsce w VIII Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie”
•    Weronika Szoja kl. III gimn. i Paulina Szoja kl. VI jako zespół wokalno –instrumentalny –  I miejsce w IV Powiatowym Konkursie „Kolędowanie po niemiecku”
•    Agata Krzal kl. V –III miejsce w XI Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek Koprzywnica 2015

Osiągnięcia sportowe uczniów:
Szkoła podstawowa:
•    II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w 5 Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
•    I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini -unihokeju Dziewcząt
•    II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini- unihokeju Chłopców
•    I miejsce chłopców w Gminnych Rozgrywkach w Tenisie Stołowym
•    III miejsce w Półfinałach Wojewódzkich w mini-unihokeju dziewcząt
Gimnazjum:
•    I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w unihokeju dziewcząt
•    I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w unihokeju chłopców
•    I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZS nr 3 w Stalowej Woli
•    I miejsce w Gminnych Rozgrywkach w Koszykówce Dziewcząt
•    II miejsce w Gminnych Rozgrywkach w Koszykówce Chłopców
•    III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Koszykówce Dziewcząt
•    III miejsce w Półfinałach Wojewódzkich w unihokeju dziewcząt
•    I miejsce w Gminnych Rozgrywkach w Tenisie Stołowym Dziewcząt
•    II miejsce w Gminnych Rozgrywkach w Tenisie Stołowym Chłopców

W skład Zespołu Szkół w Kłyżowie wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Gimnazjum Publiczne.

Adres: Zespół Szkół w Kłyżowie, ul. Mickiewicza 70, 37 – 403 poczta Pysznica, tel. (15) 841-07-46, e-mail: zsklyzow@pysznica.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.zsklyzow.szkolnastrona.pl

Print Friendly, PDF & Email