Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach

WIZJA SZKOŁY
Uczeń naszej szkoły to człowiek otwarty, tolerancyjny, wrażliwy, wiodący zdrowy tryb życia, przygotowany do dalszych etapów kształcenia, śmiało kroczący w przyszłość.
„Świat jest jeden, choć różny dla wielu. Pomagamy w jego rozumieniu, tworzymy połączenia w umysłach uczniów.”
Jesteśmy szkołą, która:
•    wspiera rozwój osobowościowy, duchowy i fizyczny,
•    kształtuje postawy etyczno-moralne,
•    zapewnia różnorodne, bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne przygotowujące do życia we współczesnej cywilizacji,
•    rozwija zdolność i zainteresowania,
•    umacnia wiarę we własne siły.
Początki naszej szkoły sięgają 1925 roku. Od tego czasu zmieniła się ona całkowicie. W chwili obecnej nasza placówka to: oddział przedszkolny dla pięciolatków i sześciolatków  i szkoła podstawowa.
Dnia 2 maja 2010 roku  Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach otrzymała imię Orła Białego.
Czym dysponujemy:

Liczba sal lekcyjnych: 6
Sala gimnastyczna z siłownią oraz z zapleczem sanitarnym
Boisko i plac zabaw
Biblioteka z pracownią ICIM
Pracownia komputerowa
Oddział przedszkolny z salą zabaw

CZEGO  I  JAK  UCZYMY
Na co kładziemy nacisk ?
Kładziemy nacisk na kształcenie umiejętności i ich wykorzystanie w praktyce w zakresie wszystkich przedmiotów. Dbamy o to, by wykorzystywać do tego technologię komputerową. Stosujemy metody aktywne. Szczególnie mocno troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci. Staramy się też uwrażliwić je na potrzeby innych ludzi. Uczymy otwartości i tolerancji.

Co nas wyróżnia ?
Nasza szkoła jest przestronna. Ma dobrze wyposażone, estetyczne sale lekcyjne. Stale rozwija bazę komputerową. Dbamy o to, by dzieci jak najlepiej poznały swój region i jego kulturę. Zależy nam również, by odnalazły swoje miejsce w Europie.

Uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:
teatralnych,
informatycznych,
matematycznych,
przyrodniczych,
plastycznych,
językowych,
polonistycznych,
sportowych,
tanecznych.

Najczęściej zajęcia odbywają się raz albo dwa razy w tygodniu.
Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę jest bezpłatny.

Konkursy
Uczniowie naszej szkoły biorą liczny udział w konkursach oraz zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły, gminy, powiatu. Osiągają w nich wiele sukcesów.

W naszej szkole :
– organizujemy imprezy wynikające z kalendarza szkoły,
– bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych,
– organizujemy wycieczki krajoznawcze w różne zakątki Polski,
– uczniowie  otrzymują za wysokie wyniki w nauczaniu i osiągnięcia sportowe stypendium dyrektora szkoły,
– nasi uczniowie mają zapewnioną stałą pomoc pedagoga, logopedy i pielęgniarki szkolnej.
„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Orła Białego w Krzakach
ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica
tel. (15) 841-07-47
e-mail: psp.krzaki@pysznica.pl
www.pspkrzaki.szkolna.net

 

Print Friendly, PDF & Email