Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy została powołana zarządzeniem Nr 55/2009 Wójta Gminy Pysznica z dnia 7 sierpnia 2009 r. Skład komisji: Przewodniczący: Stanisław Paleń Członkowie: Józef Gorczyca, Teresa Kudłacik, Elżbieta Kutyła, Krzysztof Kuziora, Jolanta Powęska, Krystyna Siek, Alina czytaj więcej