Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy została powołana zarządzeniem Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia 2018 r. Skład komisji: Przewodniczący: Beata Biały Członkowie: Katarzyna Rogala, Alina Tofil,Teresa Kudłacik, Elżbieta Kutyła, Iwona Grzybowska, Małgorzata Liwak, Elżbieta Ślusarczyk, Krzysztof czytaj więcej