Wskazówki, gdzie szukać pomocy

Jak zgłosić osobę nadużywającą alkoholu do obowiązkowego leczenia odwykowego? 1) Wniosek o podjęcie przez Gminna Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o obowiązku leczenia może złożyć każda osoba ( nie tylko spokrewniona) bądź instytucja. 2) Warunkiem podjęcia czynności czytaj więcej