Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku – zgłoszenia do 2 kwietnia

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Microfinance Centre przy merytorycznym wsparciu Koalicji na rzecz przedsiębiorczości oraz dzięki finansowemu wsparciu Citi Foundation.
Nagroda przyznawana jest od 2005 roku. W tegorocznej edycji głównym kryterium oceny firm będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój, w szczególności nakierowanie na rozwój i wprowadzanie nowych produktów i usług, przy jednoczesnej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej i postawie proekologicznej.
W skład Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości wchodzą: Business Centre Club, Business Link, Fundacja Wspomagania Wsi, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego. Partnerem konkursu jest firma Attention Marketing.
Wcześniejsze edycje, organizowane były z sukcesem przez Fundację Kronenberga przy banku Citi Handlowy.
Cele
Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich. Zarówno tych, którzy prowadzą biznes tradycyjny, jak i tworzących nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Warunki
Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.
Kategorie konkursowe
W ramach konkursu przyznawana jest nagroda główna – tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku oraz nagrody w trzech kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania firmy.
Najmłodsze przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się w kategorii START,
firmy “wieku średniego” w kategorii PROGRES,
a najstarsze w kategorii SENIOR.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyznaje również nagrodę w dwóch kategoriach specjalnych:
•MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców poniżej 30. roku życia
•KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI, dla przedsiębiorczych kobiet
Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
Kryteria oceny
Głównym kryterium oceny firm będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój:
•nakierowanie na rozwój firmy, tendencje wzrostowe, wprowadzanie nowych produktów/usług
•odpowiedzialność w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej
•działania proekologiczne
Nagrody
Spośród wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości równowartości 45 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016.
Ponadto nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: START, PROGRES, SENIOR, MŁODY BIZNES, KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 13 000 zł.
Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
Print Friendly, PDF & Email