Zapraszamy na III Spartakiadę Stowarzyszeń

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe powiatu stalowowolskiego do udziału w III Spartakiadzie Stowarzyszeń. Zachęcamy do udziału we wspólnej zabawie, w której można wygrać atrakcyjne nagrody!

III Spartakiada Stowarzyszeń, która odbędzie się w ramach Weekendu dla Zdrowia w dniu 9 lipca 2017 roku (niedziela) w godzinach od 14.00 do 16.00. Wręczenie atrakcyjnych nagród przewidziano na godzinę 16:40.
Celem Spartakiady jest integracja organizacji pozarządowych w warunkach rywalizacji „na wesoło”. Udział w Weekendzie dla Zdrowia będzie nie tylko promocją zdrowego stylu życia, ale także promocją organizacji działających na terenie powiatu. Każda organizacja będzie mogła krótko zaprezentować swoją działalność.
Do udziału w Spartakiadzie Stowarzyszeń zapraszamy reprezentacje członków stowarzyszeń liczące min. 3 osoby. Ani wiek, ani ograniczona sprawność fizyczna nie są przeszkodami w rywalizacji stowarzyszeń. Każdy uczestnik znajdzie konkurencję, w której może wygrać.
Członkowie stowarzyszeń działając najczęściej społecznie wykazują się hartem ducha i niesamowitą energią do działania, dlatego mamy nadzieję, że rywalizacja pozwoli wyłonić najbardziej aktywne stowarzyszenie charakteryzujące się poczuciem humoru jego członków. Najlepsze organizacje zostaną nagrodzone w obecności mediów i mieszkańców Stalowej Woli.
Aby wziąć udział w spartakiadzie wystarczy wybrać reprezentacje członków stowarzyszenia i zgłosić swój udział na załączonym formularzu do 5 lipca 2017 r.

Kontakt:
• Maria Kasprowicz – 604 169 199, mariakas@o2.pl
• Ewelina Gul – 15 643 36 36, e.gul@stalowowolski.pl


Print Friendly, PDF & Email