Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy powstało 8 października 2008 roku. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie: wspierania działalność Rady Rodziców, zapewnienia uczniom  równych szans zdobywania wiedzy  oraz rozwijania talentów i zainteresowań. Stowarzyszenie realizuje swoje czytaj więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej zostało zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 20 czerwca 2008 roku. Prezesem stowarzyszenia jest Stanisław Paleń. Celem stowarzyszenia jest: 1.aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego 2.budowanie świadomości obywatelskiej 3.promowanie gminy Pysznica i jej mieszkańców 4.wspieranie rozwoju kulturalnego i czytaj więcej