Harcerze z terenu gminy realizują projekt pn.: Społeczni, użyteczni, bezpieczni

W piątek 31 sierpnia odbyło się spotkanie integrujące harcerzy z 17 WDH w Pysznicy oraz 18 WDH w Kłyżowie. Głównym celem spotkania było wzajemne zapoznanie się, integracja obydwu środowisk oraz zapoznanie z celami i harmonogramem działań projektu „Społeczni, użyteczni, bezpieczni”.
Zajęcia zaczęliśmy od harcerskiego testu czujności co pozwoliło wszystkim uczestnikom rozładować początkową nieśmiałość. Harcerze z zaangażowaniem wykonywali wylosowane polecenia czuwając nad ich prawidłową kolejnością. Następnie ćwiczenie, które wprowadziło nas w tematykę projektu: określiliśmy cechy, które posiada albo powinien wykazywać harcerz. Staraliśmy się „oblepić” ochotnika tym co w jego charakterze najlepsze.
Po wysłuchaniu opisu projektu, przewidzianych zadań, harmonogramu harcerze podzieleni na cztery zespoły mogły zilustrować swoje oczekiwania, wątpliwości, propozycje co do realizacji projektu. Wdo wykonania zadania i jego prezentację uczestnicy dołożyli radości odrobinę humoru.
Dalsza część spotkania przeznaczona była na harcerskie zabawy. Między innymi kodowaliśmy, integrowaliśmy się w grupy o konkretnych cechach z możliwością zadawania pytań lub tylko obserwacji, odwiedził nas „Dentysta”.
Całe spotkanie przebiegało w fajnej, przyjaznej atmosferze.
Opiekunowie drużyn dziękują wszystkim harcerzom za udział i zaangażowanie.

oprac. Justyna Maślach

 

Projekt „Społeczni, użyteczni, bezpieczni” realizowany przez grupę nieformalną dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt współfinansowany również przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Stalowowolski oraz Gminę Pysznica.

Print Friendly, PDF & Email