W najbliższą sobotę zapraszamy na uroczystą galę wręczenia nagród


25 maja 2019 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Pysznicy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród przyznanych przez Wójta Gminy Pysznica w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu na skalę regionalną.

W tym roku nagrody otrzymają:

Zespół Ludowy PYSZNICZANIE, nagrodzony w kategorii: Twórca kultury – uczestnik amatorskiego ruchu artystycznego. Zespół powstał w Domu Kultury w Pysznicy, w 1997 roku. Od 22 lat zespół ten chroni naszą ludową tradycję przed zapomnieniem występując podczas wydarzeń kulturalnych w regionie.

Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ, nagrodzone w kategorii: Strażnik kultury – chroniący i promujący tradycję regionalną, który promuje i godnie reprezentuje gminę Pysznica. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w październiku 2017 r., jednak działalność swoją rozpoczęło już w 2014 roku jako grupa nieformalna. Działalność stowarzyszenia przyczynia się do popularyzacji lokalnej kultury, obrzędów i zwyczajów szczególnie wśród dzieci i młodzieży, na stałe wpisując się w artystyczną działalność mieszkańców Jastkowic.

Teresa Mierzwa, nagrodzona w kategorii: Animator życia kulturalnego w gminie, która od wielu lat inicjatorka licznych przedsięwzięć i animatorka życia kulturalnego w regionie.

Zbigniew Koczwara, nagrodzony w kategorii: Animator życia kulturalnego w gminie, który od wielu lat popularyzuje i wspiera lokalną kulturę, organizuje wydarzenia o charakterze patriotycznym oraz wydarzenia promujące lokalne tradycje i obrzędy.

Grzegorz Butryn, nagrodzony w kategorii: osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej, za dokonania w dziedzinie tańca w latach 2016-2018, który jest uczniem klasy III Gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłyżowie. Karierę taneczną rozpoczął jako małe dziecko w Domu Kultury w Pysznicy. Po kilku latach przerwy zetknął się z tańcem towarzyskim w 2016 roku w Szkole Tańca „Just Dance”.


Print Friendly, PDF & Email