Poprawi się infrastruktura służąca działalności kulturalnej i rekreacyjnej

Operacja pn. „Rozwój Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest realizowana przez gminę Pysznica.

14 czerwca 2017 r. został złożony pierwotny wniosek do Stowarzyszenia Lasowiacka Grupy Działania. Uchwałą Nr 2/2017 Rady  Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania z dnia 17 lipca 2018 r. został wybrany do dofinansowania i znalazł się na 4 miejscu listy wybranych operacji.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 25 lipca 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Pysznica.

Print Friendly, PDF & Email