Dodatkowy nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język Twoją inwestycją w przyszłość”.
W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.
Uczestnikami projektu mogą być:
• osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej i/lub,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, woj. podkarpackie), które z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.
Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane:
• szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów (120 godzin zajęć, 1 spotkanie tygodniowo w okresie marzec 2017 – maj 2018, poziomy A1, A2, B1),
• podręczniki,
• możliwość uzyskania certyfikatu TELC.
Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, uczących się i niepracujących.
W przypadku osób pracujących opłata za cały kurs wynosi 114,48 zł.
Zajęcia będą prowadzone w wybranych miejscowościach z obszaru objętego wsparciem z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i preferencji uczestników projektu.
Dodatkowy nabór jest prowadzony do 24.02.2017 r.
Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl
Możliwość organizacji zajęć na terenie powiatu stalowowolskiego w przypadku zakwalifikowania odpowiedniej ilości uczestników!
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Biuro projektu:
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
tel: 15 8415 305, e mail: n.c.r@wp.pl
Print Friendly, PDF & Email