Bezpłatne kursy języka angielskiego w Nisku

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język Twoją inwestycją w przyszłość”.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.
Uczestnikami projektu mogą być:
•    osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej i/lub,
•    osoby w wieku 50 lat i więcej,
które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, woj. podkarpackie), które z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki i możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, uczących się i niepracujących.
W przypadku osób pracujących opłata za cały kurs wynosi 114,48 zł.

Zajęcia będą prowadzone w wybranych miejscowościach z obszaru objętego wsparciem z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i preferencji uczestników projektu.

Nabór jest prowadzony do 10.02.2017 r.
Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Informacje przedstawiła:
Katarzyna Woźniak – Koordynator projektu „Język Twoją inwestycją w przyszłość”
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”

Print Friendly, PDF & Email