Uwaga ! wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 22.02.2017 – godz. 07:43
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:4
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.02.2017 do godz. 20:00 dnia 23.02.2017
Obszar: zlewnie: Wisłoki, Wisłoka i Sanu (podkarpackie)
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, a także prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
Print Friendly, PDF & Email