Uwaga, intensywne opady deszczu, wzrost poziomu wody w rzekach

OSTRZEŻENIE Nr 106
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia 2 w skali 3 stopniowej

Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-⁠09-⁠20 20:00:00 do 2017-⁠09-⁠22 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.
Prawdopodobieństwo: 80% (Intensywne opady deszczu)
Uwagi: Prognozowane sumy opadów określono z uwzględnieniem podziału czasowego na doby hydrologiczne.
Czas wydania: 2017-⁠09-⁠20 06:53:00
Synoptyk IMGW-⁠PIB: Michał Solarz
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 78
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-⁠PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie -⁠ zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka
Ważność: od 2017-⁠09-⁠20 22:00:00 do 2017-⁠09-⁠22 20:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze – w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-⁠09-⁠20 15:48:00
Synoptyk IMGW-⁠PIB: Wawrzyniec Kruszewski

Print Friendly, PDF & Email