Uwaga, intensywne opady deszczu !

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103 wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:02
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20 mm do 35 mm. Prognozuje się, że w nocy 4/5.09 wystąpi na południu województwa zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 45 mm do 60 mm, lokalnie do 85 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)
85%
Uwagi Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia i przebiegu natężenia zjawiska.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Anna Woźniak
Godzina i data wydania godz. 08:40 dnia 04.09.2017
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 podkarpackie od 08:45/04.09 do 08:00/06.09.2017 opady od 45 mm do 60 mm, lok. 85 mm
RSO
IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz od 04.09 do 06.09, opady od 45 mm do 60 mm, lokalnie do 85 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

OSTRZEŻENIE Nr 103
Zjawisko: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-09-03 21:00:00 do 2017-09-05 09:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 65 mm.
Prawdopodobieństwo: 85% (Intensywne opady deszczu)
Uwagi: Sumy opadów wyniosą w nocy z niedzieli na poniedziałek do 20 mm, w poniedziałek do 25 mm i w nocy z poniedziałku na wtorek do 20 mm. Ostrzeżenie może zostać przedłużone.
Czas wydania: 2017-09-03 08:02:00
Synoptyk IMGW-PIB: Adam Michniewski
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Print Friendly, PDF & Email