Próba uruchomienia systemów alarmowych

23 maja br. w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.
W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):
• 13.00 – sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
• 13.15 – sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
Print Friendly, PDF & Email