Linki do stron Instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych http://www.msw.gov.pl/ Rządowe Centrum Bezpieczeństwa http://rcb.gov.pl/ Agencja Bezpieczeństwo Wewnętrznego http://www.abw.gov.pl/ Obrona Cywilna Kraju http://www.ock.gov.pl/portal/ock Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej http://www.straz.gov.pl/ Komenda Główna Policji http://www.policja.pl/ Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) http://www.nsr.wp.mil.pl/pl/index.html Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego http://pczk.stalowowolski.pl/ Wojewódzkie Centrum czytaj więcej

Policja

Posterunek Policji w Pysznicy ulica Wolności 275, 37-403 Pysznica telefon (15) 877-33-72 Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli stalowa-wola@rz.policja.gov.pl Dane teleadresowe [zobacz] Struktura [zobacz] Wydarzenia [zobacz] Komunikaty [zobacz]

Zarządzanie kryzysowe

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe zadania jako zadania własne gminy. Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie czytaj więcej

Strona 17 z 17« Pierwsza...10...1314151617