Komunikat o wynikach badań wody w gminie Pysznica

Pysznica 05.10.2017

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że prowadzone są działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody. Dnia 04.10.2017 roku została pobrana woda do badań. W wodzie nie stwierdzono żadnych bakterii.
Aby jednoznacznie potwierdzić przydatność wody do spożycia w dniu dzisiejszym (05.10.2017 r.) ponownie pobrano próbki wody do badań.
O wynikach badań będziemy informować na bieżąco.

telefon kontaktowy: 15 841 00 08 504 067 305

Prezes Zarządu
Jan Ślusarczyk

Print Friendly, PDF & Email