Komunikat o tymczasowej nieprzydatności wody do spożycia

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, iż na podstawie badań sanitarno – epidemiologicznych stwierdzony został brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Pysznica ze względu na występowanie pojedynczych bakterii grupy coli.
Woda z ujęcia nadaje się jedynie do celów sanitarnych, natomiast do spożycia jedynie po przegotowaniu.
Uruchomiony został punkt poboru wody przy ul. Wolności 295 tj. biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Prezes Zarządu

Jan Ślusarczyk

telefon kontaktowy: 15 841 00 08 504 067 305

 

Print Friendly, PDF & Email