Bezpłatne porady w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli informuje, że w dniach 20-24 lutego 2017 r. w godzinach 9-15 w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w budynku Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 16 będą udzielane informacje o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Prokurator Rejonowy zawiadamia, iż na terenie powiatu stalowowolskiego działają następujące instytucje i organizacje mogące wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem i udzielać im pomocy:

  1. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) ul. Polna 18, tel. 15 642 52 93 (interwencja kryzysowa, hostel, program korekcyjno-edukacyjny „Praca z osobami stosującymi przemoc” – punkt konsultacyjny w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 8 – konsultacje indywidualne od 16 do 18).
  2. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego ks. B. Markiewicza ul. Ofiar Katynia 57, tel.: 15 842 92 80 (placówka interwencyjna dla dzieci i młodzieży, świetlica socjoterapeutyczna).
  3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w rodzinie „TARCZA” punkt konsultacyjny w Stalowej Woli al. J.P.II 5 (świetlica Tęcza), tel.: 15 842 09 40 (prawnik – dyżur w piątek 16-18, punkt informacyjny – dyżur we wtorek 16-18).
  4. Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 pokój nr 15 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1, tel.: 15 842 50 97.
  6. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 16, tel.: 15 643 45 00, 15 643 45 01, 15 643 45 02.
  7. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 24, tel.: 15 877 33 43 (oficer dyżurny tel.: 15 877 33 10)
  8. Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 16, tel.: 15 643 47 00, fax: 15 643 47 49.

Ponadto, w dniach 20-24 lutego 2017 r. w godzinach 8-15 organizacje pomagające w obszarze przemocy mogą prezentować swoją działalność i oferty wsparcia w budynku prokuratury w Stalowej Woli.

 

Więcej informacji o akcji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email