Zapraszamy na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Wójt Gminy Pysznica oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy serdecznie zapraszają na nieodpłatne szkolenie pn. „Prawo a sprzedaż alkoholu”. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących detaliczny i gastronomiczny obrót napojami alkoholowymi na terenie gminy Pysznica. Szkolenie czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłosiło nabory wniosków w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej – od 16 września do 1 października 2019 roku. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 (Przedsięwzięcie I.1.2. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach: czytaj więcej