Szkoły na terenie gminy Pysznica

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie oferuje: Bezpieczne i ciekawe zajęcia lekcyjne; W roku szkolnym 2016/17 otrzymaliśmy zaszczytny tytuł SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM przyznany przez PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY.  Zajęcia pozalekcyjne; Oferta zajęć pozalekcyjnych jest tworzona na bazie czytaj więcej

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach Uczeń naszej szkoły to człowiek otwarty, tolerancyjny, wrażliwy, wiodący zdrowy tryb życia, przygotowany do dalszych etapów kształcenia, śmiało kroczący w przyszłość. „Świat jest jeden, choć różny dla wielu. Pomagamy w jego rozumieniu, czytaj więcej

Oferta przedszkolna

Przedszkole w Pysznicy mieszczące się przy ul. Wolności 295 jest placówką trzyoddziałową. Mieści się w dogodnie usytuowanym budynku. Przedszkole posiada 3 sale zajęć, kuchnię, jadalnię, trzy łazienki, pomieszczenia administracyjno gospodarcze. Dysponuje placem zabaw otoczonym zielenią. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina czytaj więcej

Policja

Posterunek Policji w Pysznicy ulica Wolności 275, 37-403 Pysznica telefon (15) 877-33-72 Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli stalowa-wola@rz.policja.gov.pl Dane teleadresowe [zobacz] Struktura [zobacz] Wydarzenia [zobacz] Komunikaty [zobacz]

Zarządzanie kryzysowe

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe zadania jako zadania własne gminy. Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie czytaj więcej

Jastkowice

Czesław Pyz pełni funkcję sołtysa od 2007 roku Rada sołecka: Mirosław Czubat, Waldemar Wołoszyn, Bogdan Kuziora, Stanisław Paleń, Adam Sokołowski, Joanna Skrzypek, Janusz Kiełb Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.: Zasoby sołectwa: największe sołectwo jeśli chodzi o powierzchnię czytaj więcej

Kłyżów

Piotr Pelic – pełni funkcję sołtysa od 28 kwietnia 2019 r. Rada sołecka: Agnieszka Smosna, Janusz Miśkowicz, Krzysztof Mierzwa, Stanisław Partyka, Marek Drąg, Tomasz Zalewski, Maciej Siek Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.: Zasoby sołectwa: dobra infrastruktura, dobra czytaj więcej

Krzaki-Słomiana

Stanisław Kłyza pełni funkcję sołtysa od 28 kwietnia 2019 r. Rada sołecka: Henryk Powęzka, Krzysztof Maziarz, Eugeniusz Torba, Roman Słomiany, Jolanta Młynarska, Tadeusz Kowalik, Stanisław Dworak Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.: Zasoby sołectwa: dobrze wyposażona szkoła z czytaj więcej