Zmiany w programie Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dziecibez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, na opłaty paszportowe, oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, artykułów spożywczych czy paliwa. Posiadanie Karty obniża koszty codziennego życia, warto się więc o nią postarać.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email