Zmiana na stanowisku dyrektora PSP w Kłyżowie

Z dniem 1. września 2018 r. obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie przejęła Pani Bożena Kapuścińska. Dotychczasowy Dyrektor – Pan Stanisław Maziarz przeszedł na emeryturę po 21 latach pracy w kłyżowskiej szkole. Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłyżowie. Powołana komisja konkursowa wyłoniła nowego dyrektora, a jej wybór został zatwierdzony przez Wójta.

Panu Stanisławowi życzymy spokojnej emerytury i dziękujemy za trud włożony w wychowanie młodzieży przez wszystkie lata pracy. Nowej Pani Dyrektor życzymy zaś powodzenia, spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz satysfakcji z tej, jakże trudnej, pracy pedagogicznej.

Tekst: Paulina Mierzwa

Zdjęcia: PSP w Kłyżowie

Print Friendly, PDF & Email