Zapraszamy w październiku na pierwsze bezpłatne szkolenie – „Rolnik w sieci”

Szkolenie „Rolnik w sieci” jest przeznaczone dla rolników chcących nauczyć się m.in. wypełniać przez internet wnioski o dofinansowanie na swoją działalność, składać deklaracje podatkowe itp.

Rolnicy otrzymają informacje, gdzie w internecie można znaleźć potrzebne, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak płacić swoje rachunki bez konieczności wizyty w banku i urzędzie. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, forami wymiany informacji rolniczych, portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji: m.in. ePUAP i profil zaufany, geoportal, eKRUS.gov.pl, oraz usług ARiMR i itp.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY !!!

Spotkania będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne z przerwą kawową. Dla każdej grupy przewidziane są 32 godziny szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT:
Biuro Projektu, pokój nr 27
Urząd Gminy w Pysznicy
Ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
Tel. 15 841 01 03, 690 030 187
e-mail: egminapysznica2019@pysznica.pl

Zachęcamy wszystkich rolników z terenu gminy Pysznica do udziału w szkoleniu!

Print Friendly, PDF & Email