Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „e-Gmina Pysznica 2019”

Gmina Pysznica 26 marca 2019 roku podpisała umowę z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację projektu „e-Gmina Pysznica 2019”. Wysokość grantu to 149 942,00 zł. Realizacja projektu obejmuje przeszkolenie 276 mieszkańców gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększające umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.
Szkolenia prowadzone będą w ramach następujących modułów tematycznych:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

Pierwsza tura szkoleń planowana jest maj-czerwiec 2019 r. Maksymalna liczba osób w grupie to 12 uczestników. Spotkania będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne z przerwą kawową. Dla każdej grupy przewidziane są 32 godziny szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia.

Zachęcamy mieszkańców gminy Pysznica do zgłaszania swojego udziału w szkoleniu.

KONTAKT
Urząd Gminy Pysznica
ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
tel. (15) 841-01-03
e-mail: egminapysznica2019@pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email