Zachęcamy mieszkańców gminy Pysznica do udziału w zebraniach wiejskich

We wrześniu w sołectwach z terenu gminy Pysznica organizowane są zebrania wiejskie. Podczas zebrań omawiane są sprawy dotyczące danego sołectwa (w tym sposób zagospodarowania funduszu sołeckiego na przyszły rok).

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do licznego udziału w tych zebraniach.

Aktualne ogłoszenia o terminach i miejscach zebrań znajdują się w zakładce Tablica ogłoszeń/Zebrania wiejskie

Print Friendly, PDF & Email