Wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów szkół w Pysznicy, Jastkowicach i Kłyżowie

Wójt Gminy Pysznica zarządzeniami Nr 46,47,48/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. ogłosił konkursy na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie. Do konkursu zgłosiło się łącznie trzech kandydatów – na każde stanowisko po jednym. Powołane Komisje Konkursowe wyłoniły dyrektorów, a ich wybór został zatwierdzony prze Wójta. Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Pysznicy pozostaje Pan Władysław Szpunar. Podobna sytuacja ma miejsce w Jastkowicach – dotychczasowy Dyrektor Pan Bogdan Dziuba również ponownie obejmie stanowisko. Zmiana nastąpi zaś w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłyżowie. Na emeryturę odchodzi bowiem Pan Stanisław Maziarz, który od 1 września 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłyżowie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, od nowego roku szkolnego, jego obowiązki przejmie Pani Bożena Kapuścińska.

 

Tekst: Paulina Mierzwa

Zdjęcie: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email