Wręczono nagrody w dziedzinie kultury

Podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Domu Kultury w Pysznicy zostały wręczone nagrody w dziedzinie kultury przyznane przez Wójta Gminy Pysznica. Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr XXXV/201/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody pieniężne za rok 2017 otrzymali:

Pani Jolanta Powęska – współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej. Od wielu już lat jest inicjatorką licznych przedsięwzięć i animatorką życia kulturalnego w regionie, głownie w Jastkowicach. Pani Jolanta angażuje się w życie lokalnej społeczności, aktywizuje wiele grup do pracy na rzecz zachowania tradycji regionu i przekazywania jej kolejnym pokoleniom. Na tej podstawie, na wniosek trzech radnych Rady Gminy Pysznica Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, postanowił przyznać Pani Jolancie Powęsce nagrodę w wysokości 1 tys. zł, w kategorii animator życia kulturalnego w gminie.

Zespół Obrzędowy „Jastkowianie” powstał w 2015 r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej. Od tego czasu jest obecny w życiu lokalnej społeczności, występując m.in. na dożynkach powiatowych, Jarmarku Królewskim, spotkaniach opłatkowych czy koncertach w Domu Kultury. Zespół odnosi sukcesy w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów. Bez wątpienia Zespół Obrzędowy „Jastkowianie” przyczynia się do ochrony i krzewienia tradycji regionalnej. To doskonała promocja dla Jastkowic, ale również dla całej gminy Pysznica. Dlatego na wniosek trzech radnych Rady Gminy Pysznica Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk postanowił nagrodzić zespół nagrodą w wysokości 2 tys. zł w kategorii strażnicy kultury – chroniący i promujący tradycję regionalną, którzy promują i godnie reprezentują gminę Pysznica.

Zespół Tańca „KIK” powstał w 2000 r. i od tego czasu wpisał się na stałe w życie artystyczne regionu występując podczas Jarmarku Królewskiego w Pysznicy czy Dożynek Powiatu Stalowowolskiego. Artyści zapraszani są także przez organizacje i instytucje kulturalne do występów gościnnych. Tancerze reprezentują Gminę Pysznica w licznych przeglądach tanecznych i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Nie sposób nie wspomnieć o nagrodzie głównej Grand Prix podczas X Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Orfeusz w Italii” w Wenecji, a także o I miejscu za układy taneczne pn.” Moje wspomnienie” i „Let me think about it”, II miejscu za prezentację „KIK TRIO” oraz III miejscu w kategorii indywidualnej w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My – XXI wiek” w Bułgarii. W podziękowaniu za bycie tak wspaniałą wizytówką gminy, na wniosek Domu kultury w Pysznicy Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk przyznał nagrodę w wysokości 3 tys. zł  za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej oraz za dokonania w dziedzinie tańca. W 2018 roku zespół zdobył m.in. Gran Prix w XVI Międzynarodowym Festiwalu – „INTERSHOW” w Nowym Targu, I miejsce w X Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych (Re)akcje, Bełchatów, Tytuł V-ce Mistrza w V Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Taneczne Inspiracje” w Biłgoraju, I miejsce w VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Taki Taniec” w Oświęcimiu.

 

Do 30 listopada br. można składać w Urzędzie Gminy w Pysznicy wnioski o przyznanie nagród za rok 2018.

Uchwała nr XXXV/201/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email