Woda w Pysznicy nadaje się do spożycia

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w wyniku prowadzonych działań naprawczych jakość wody w wodociągu w Pysznicy odpowiada normom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia ( Dz. U. poz.1989 z 2015 r )
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Stalowej Woli wydana na podstawie badań wody w dniach 04.10.2017 i 05.10.2017 potwierdza, że woda z wodociągu nadaje się do spożycia przez mieszkańców.
Prezes Zarządu
Jan Ślusarczyk

Print Friendly, PDF & Email