W Kłyżowie trwają „Wakacje na wesoło”

Zadanie dofinansowane ze środków gminy Pysznica w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Print Friendly, PDF & Email