W gminie Pysznica coraz więcej mieszkańców

Od lat przybywa mieszkańców w gminie Pysznica, w 2001 przekroczona została granica 9 tysięcy, w 2010 zameldowanych w naszej gminie było ponad 10 tys. teraz przekroczony został kolejny tysiąc.

5 września 2017 r. Tadeusz Bąk- Wójt Gminy Pysznica, Aleksander Jabłoński – Zastępca Wójta Gminy Pysznica oraz Izabela Kowalik – Zastępca Kierownika USC przekazali gratulacje dla 11-tysiecznego mieszkańca gminy i wręczyli pamiątkowy certyfikat oraz publikacje o gminie.
11-tysieczną mieszkanką okazała się 8-letnia Kamila Dziewa, którą zameldowała jej mama Katarzyna.
Rodzina Dziewów zamieszkała w Brandwicy.

Print Friendly, PDF & Email