Uniwersytet Samorządności w Jastkowicach – trwa realizacja I etapu

Gmina Pysznica jako jedna z 16 gmin w województwie podkarpackim otrzyma pomoc finansową z budżetu województwa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Środki w wysokości 15 000 zł przeznaczone będą na realizację zadania  pn.: „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach”. Umowę w tej sprawie podpisano 17 lipca 2019 r., a realizacja przedsięwzięcia trwać będzie od sierpnia do końca października. Koszt zakupu wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach określono na 32 115 zł, w tym wkład środków gminnych 17 115 zł. W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt projekcyjny, nagłośnieniowy oraz wyposażenie kuchni. 

Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” została wymyślona do realizacji szkoleń, kursów oraz innych aktywności edukacyjnych odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. Głównym celem uruchomienia Uniwersytetu Samorządności jest wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na wsiach i propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców tych regionów.

W II etapie koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” który będzie realizowany w 2020 r.  planowane są warsztaty teatralne, kursy komputerowe, zajęcia wokalne oraz kursy gotowania i podawania posiłków.


.

Print Friendly, PDF & Email