Turniej szachowy w pysznickim Domu Kultury

W dniu 6 lutego 2018 r. w ramach Zimowych Ferii z Domem Kultury w Pysznicy odbył się IV Turniej Szachowy pod patronatem Wójta Gminy Pysznica – pana Tadeusza Bąka. W szachowych zmaganiach wzięli udział uczestnicy Klubu „Szachmistrza” z Domu Kultury, wśród których najlepszy okazał się Adrian Kuziora. Drugie miejsce zajęła Esther Michaluk, natomiast trzecie – Jakub Kochan. Wraz z pamiątkowymi dyplomami Zwycięzcy otrzymali Nagrody Główne, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Dziękujemy Wójtowi Gminy Pysznica Panu Tadeuszowi Bąkowi za objęcie patronatem turnieju oraz za ufundowanie Nagród. Wszystkim uczestnikom IV Turnieju Szachowego serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

informacja i zdjęcia: Grażyna Swara (DK w Pysznicy)

Print Friendly, PDF & Email