Trwa nabór do nowego przedszkola

Informujemy, że w okresie 1 – 20 marca 2018r. trwa nabór kandydatów na rok szkolny 2018/2019 do dwóch nowych oddziałów Przedszkola w Pysznicy, które zlokalizowane będą w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Brandwicy w ramach projektu: „Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Dyrektora Przedszkola w Pysznicy, 37-403 Pysznica, ul. Wolności 295, tel.8410034

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach RPO-WP na lata 2014-2020, Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej WND-RPPK.09.01.00-18-0066/17

Informacja przekazana przez Artura Mierzwę (GZOSiP w Pysznicy)

Print Friendly, PDF & Email