Tradycje wielkanocne w Słomianej

13 kwietnia w Domu Ludowy w Słomianej odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Słomianej, spotkanie dotyczące lokalnych zwyczajów wielkanocnych. Od lat to lokalne stowarzyszenie w czasie przedświątecznych przygotowań zaprasza w progi swojej siedziby, by promować tradycje wielkanocne w regionie. Wśród uczestników tego spotkania są koła gospodyń uczestniczące w konkursie na najpiękniejszy stół wielkanocny. 

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: Janina Sagatowska – Senator RP, Mariusz Sołtys – Wicestarosta Stalowowolski, Krzysztof Skrzypek – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica, Witold Pietroniec – Zastępca Wójta, Marta Pawleniak – Sekretarz Gminy, miejscowi radni, strażacy z OSP w Studzieńcu oraz przedstawiciele firm wspierających działalność organizatora.

W tym roku do konkursu na najpiękniejszy stół wielkanocny zgłosiły się panie z KGW Witkowice, KGW Dąbrówka Pniowska, KGW Koziarnia, Leokadia Gugała z Chwałowic oraz Stowarzyszenie Kobiet Słomianej.

Jury w składzie: Janina Sagatowska – Senator RP, Monika Kłykocińska-dyrektor PSP w Krzakach oraz Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica i Mariusz Sołtys – Wicestarosta Stalowowolski zdecydowali o przyznaniu 5 równorzędnych nagród ze względu na niepowtarzalność każdego ze stołów i uwzględnienie na każdym z nich wielu tradycyjnych elementów od rodzaju potraw aż po dekoracje stołów.

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną, który został zorganizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach.

Działalność Stowarzyszenia Kobiet Słomianej jest wspaniała wizytówka naszej gminy. Wzajemna współpraca różnych środowisk lokalnych, udział dzieci, zaangażowanie szkoły i parafii stanowi dobry przykład krzewienia tradycyjnych zwyczajów wśród kolejnych pokoleń.

Print Friendly, PDF & Email