Tarcza antykryzysowa

Na stronie internetowej http://tarcza.podkarpackie.pl/index.php/pl/ dostępne są informacje dotyczące tarczy, czyli pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Pakiet ten opiera się na pięciu filarach:

  • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników
  • Finansowaniu przedsiębiorców
  • Ochronie zdrowia
  • Wzmocnieniu systemu finansowego
  • Inwestycjach publicznych
Print Friendly, PDF & Email