Szkolenie dla osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zwiększając tym szanse na możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia.

Projekt jest adresowany do 76 osób (42 kobiet i 34 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
• wiek 18 – 29 lat
• miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego
• status na rynku pracy osoby przystępującej do projektu:
a) bierna zawodowo która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, lub
b) ubogo pracująca, lub
c) zatrudniona na umowę cywilno-prawną, lub
d) zatrudniona na umowę krótkoterminową

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie w/w. kryteria!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ponadto GWARANTUJEMY! :
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy
• Stypendium szkoleniowe
• Staże zawodowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem
• Ubezpieczenie NNW

☏ 505 577 269
✉ monika.ziarkiewicz@akademiamddp.pl

Biuro Projektu:
Kompleks biurowy w Leżajsku
ul. Garncarska 1, lok 1
37-300 Leżajsk
www.szkoleniapodkarpacie.pl

Print Friendly, PDF & Email