Szkoła Inicjatyw Strażniczych – nabór od 6 lutego do 10 marca 2019 r.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą działania podobne do Twoich.
Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);
Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Tematy i terminy
29-31 marca 2019 r. Narzędzia kontroli obywatelskiej.
26-28 kwietnia 2019 r. Prawa człowieka i ich granice.
14-16 czerwca 2019 r. Tworzenie strategii i planowanie monitoringu
13-15 września 2019 r. Narzędzia pomocne w komunikacji ze społecznością lokalną.
18-20 października 2019 Wystąpienia w mediach i zakończenie kursu.

Osoba, która zostanie zaproszona do udziału w Szkole powinna być przygotowana na:
Rozwijanie swojej wiedzy i obecność na wszystkich szkoleniach. Przestrzeganie zasad organizacji strażniczych: obiektywizmu, jawności, rzetelności i działania na rzecz dobra wspólnego.
Dzielenie się swoim doświadczeniem.
Otwartość na inne osoby biorące udział w Szkole (różne poglądy polityczne, ideologiczne). To, co nas łączy to szacunek do praw człowieka i zainteresowanie informacją publiczną.

Szczegółowe informacje [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email