Strażacka skuteczność w pozyskiwaniu środków na bezpieczeństwo

9 lipca 2018 r. w gminie Pysznica gościł Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, który wraz z lokalnymi parlamentarzystami: senatorem Mieczysławem Golbą i posłem Rafałem Weberem wspierają samorząd gminny w staraniu się o środki zewnętrzne na zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Podczas spotkania przedstawiona została umowa na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakupu dla OSP w Kłyżowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zaangażowanie strażaków ochotników, władz gminy Pysznica przy poparciu Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli zaowocowało opracowaniem odpowiedniego wniosku aplikacyjnego. Znaczenie wzajemnej współpracy podmiotów działających w środowisku lokalnym podkreślił wiceminister Marcin Warchoł, który zaznaczył, że dobrze napisany wniosek o dofinansowanie oraz  dobra koordynacja w pozyskaniu całości środków na zakup sprzętu jest gwarancją sukcesu. Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznica serdecznie podziękował za pomoc wszystkim zaangażowanym, a szczególnie ministrowi Marcinowi Warchołowi, senator Janinie Sagatowskiej, senatorowi Mieczysławowi Golbie i posłowi Rafałowi Weberowi. Wójt Gminy Pysznica z radością przyjął zapewnienie Starosty Stalowowolskiego o wsparciu w wysokości 50 tys. zł w zakupie samochodu dla OSP z Kłyżowa.

Spotkanie było też okazją do symbolicznego przekazania sprzętu, który w maju otrzymali strażacy ochotnicy z terenu gminy Pysznica. Samorząd gminy zakupił 3 torby ratownicze, 2 defibrylatory oraz 1 zestaw do ratownictwa technicznego. Jednostki: OSP Studzieniec, OSP Kłyżów i OSP Pysznica otrzymały torby ratownicze, defibrylatory trafiły do OSP Kłyżów i OSP Pysznica. Jednostka OSP Jastkowice otrzymała zestaw do ratownictwa technicznego. Sprzęt został zakupiony z dotacji otrzymanej przez gminę z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowa dotacyjna o środki w wysokości 77 319 zł została podpisana 15 marca br. na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Print Friendly, PDF & Email