Strategia Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego 2017-2023

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny aktualnego stanu i potencjału naszego Powiatu. Państwa udział stanowi nieoceniony wkład w proces tworzenia i formułowania zapisów Strategii.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą podawane analizie tylko w formie zbiorczej. Dla uzyskania wiarygodnych wyników, prosimy o wypełnienie wszystkich pól ankiety.
W przypadku uzupełnienia ankiety w wersji papierowej prosimy o jej zwrot do dnia 27 kwietnia 2017 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 (pokój nr 108).
Wszelkie pytania dotyczące badania ankietowego należy kierować pod nr tel. (15) 643 36 98 lub (15) 643 36 36
Print Friendly, PDF & Email