Stowarzyszenie Sudolanie realizuje projekt w ramach Podkarpackich Inicjatyw Obywatelskich

W ramach projektu pt.”Opowieści z nad Sanu” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie „W Dolinie Sanu SUDOLANIE” zorganizowało wyjazd dzieci na wycieczkę. Wspólna eskapada była bardzo udana. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z Domem Kultury w Pysznicy.

Gratulujemy pomysłu i zachęcamy inne stowarzyszenia po sięganie, po środki zewnętrzne dla małych organizacji pozarządowych !

Print Friendly, PDF & Email